Меню Закрити

Ансамбль

Zhytomyr Academic Dance Ensemble ``Sonechko``

Zhytomyr Academic Dance Ensemble “Sonechko” of Zhytomyr City Choreography school “Sonechko” and the regional center of choreography – one of the most famous children’s dance ensemble Ukraine. Bright, original style, high mastery distinguishes it among many dance performances Ukraine. The activities of group are dedicated to the preservation, restoration and promotion of Ukrainian folk dance and Ukrainian culture in general. Bright, original style of high masterly performance, sincerity young performers is attracting the attention of connoisseurs of choreography and ordinary viewers in his native Ukraine and well beyond.

Dance ensemble concert programs consist of compositions, suites, miniatures. The basis of the repertoire consists Ukrainian folk dances, occupy a special place dances native Polissia and there dances of the peoples of the world are in program performing. The skill and creative achievements of ensemble marked honorary degrees and awards in Ukraine, ensemble is winner of the art contests in Ukraine and foreign countries:

– The Regional Komsomol Prize. M. Shpaka winner (1981.)

– The Komsomol Prize. M. Ostrovsky winner (1984.)

– The title of “The Model Dance Company” owner (1986.)

– The title of “People’s Art Company” owner (1995.)

– The First CIS Youth Delphic Games Grand Prix Winner;

– The First All-Ukrainian Pavlo Virsky Folk Choreography Festival-Contest Grand Prix Winner (2003);

–  The V International Folklore Festival “Doina Covurluiului” Grand Prix Winner, Galati, Romania (2010).

In December 2013 creative collective ensemble “Sonechko” was given the status of academic by the Ministry of Culture of Ukraine.

Founded in 1973, Tatiana and Mikhail Guzun, graduates of the Krasnodar State Institute of Culture, at a City Palace of Pioneers and schoolchildren, children’s dance group “Sonechko” for years of creative activity and development, improving performance skills demonstrated need for creation a municipal school Choreography (1993) and then – the regional Choreography center (2005), where participants acquire thorough knowledge of the choreography and have the opportunity to implement the skills ballet dancers.

Creative activities the group supports the revival, development and preservation of folk dance in our country and promotion of Ukrainian dance culture outside Ukraine. Ensemble “Sonechko” takes part in numerous cultural, artistic and educational events in native city, region, country and abroad. In recent years, the team was invited with performances to France, Italy, Austria, Bulgaria, Romania, Moldova, Poland, Lithuania, Hungary, Spain, Portugal, Czech Republic, and so on.

Director of Sonechko creative team are People’s Artists of Ukraine, Honorary Freemen of Zhytomyr City, Professors Tetyana and Mikhail Guzun.

Житомирський академічний ансамбль танцю “Сонечко»

         Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» та обласного центру хореографії – один із відоміших дитячих танцювальних колективів України. Яскравий, самобутній стиль, висока виконавська майстерність вирізняють його серед численних танцювальних колективів України. Діяльність колективу присвячена збереженню, відтворенню та популяризації українського народного танцювального мистецтва та української культури в цілому. Яскравий, самобутній стиль виступів ансамблю, щирість юних виконавців привертають увагу поціновувачів хореографічного мистецтва та пересічних глядачів в рідній Україні і широко за її межами.

         Концертні програми ансамблю складають хореографічні композиції, сюїти, мініатюри. Основу репертуару колективу складають українські народні танці, особливе місце посідають танці рідного поліського краю, а також в програмі виконуються танці народів світу. Майстерність та творчі досягнення ансамблю відзначені присвоєнням почесних звань та нагород в Україні та перемогами в конкурсах в Україні та зарубіжних країнах:

– лауреат Обласної комсомольської премії ім. М.Шпака (1981р.);

– лауреат республіканської комсомольської премії ім. М.Островського (1984р.);

– звання «Зразкового художнього колективу» (1986р.);

– має звання «Народного художнього колективу» (1995р.);

– володар Гран-прі І Молодіжних Дельфійських ігор держав-учасниць СНД;

– володар Гран-прі І Всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського (2003);

– володар Гран-прі V Міжнародного Фольклорного фестивалю “ Doina Covurluiului” м.Галаць, Румунія (2010).

В грудні 2013 року Міністерством культури України творчому колективу ансамблю «Сонечко» надано статус академічного.

Заснований в 1973 році Тетяною та Михайлом Гузун, випускниками Краснодарського державного інституту культури, в складі міського палацу піонерів та школярів, дитячий танцювальний колектив «Сонечко» за роки творчої діяльності та розвитку, удосконалення виконавської майстерності продемонстрував потребу у створенні міської школи хореографічного мистецтва (1993), а згодом – обласного центра хореографії (2005), де учасники ансамблю набуваю ґрунтовних знань з хореографії та мають можливість реалізовувати професійні навички артистів балету.

Творча діяльність ансамблю сприяє відродженню, розвитку та збереженню народної хореографії в нашій державі та популяризації українського танцювального мистецтва за межами України. Ансамбль «Сонечко» постійно бере участь у численних культурних, мистецьких та просвітницьких заходах міста, області, країни та за її межами. Останніми роками колектив запрошувався з виступами до Франції, Італії, Австрії, Болгарії, Румунії, Молдови, Польщі, Литви, Угорщини, Іспанії, Португалії, Чехії, тощо.

Керують творчим колективом Народні артисти України, Почесні громадяни м. Житомира, професори Тетяна та Михайло Гузун.

На сьогодні хореографічний колектив «Сонечко» сповнений творчих планів.