Меню Закрити

Прийом до школи

Прийом до школи

Учнями та вихованцями школи хореографічного мистецтва є діти та молодь віком від 6 до 25 років відповідно до навчальних планів і програм.

Прийом дітей здійснюється на конкурсній основі, де перевіряються здібності до навчання  хореографічному мистецтву. Порядок і строки проведення конкурсів  та вимог до учнів визначаються педагогічною радою школи. При прийомі на ім’я директора надаються заява встановленого зразка від батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження та  довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять в школі. Питання набору дітей, наповнюваності класів та гуртків, структури об’єднань, тижневого навантаження груп, розподілу годин вирішує директор школи за погодженням із педагогічною радою.

Комплектування  класів, гуртків, груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня.

Класи, гуртки, групи ШХМ «СОНЕЧКО» класифікуються за трьома рівнями:

– 1 – початковий. Це класи,  гуртки, групи, діяльність яких спрямована на загальний розвиток учнів (вихованців), виявлення їх здібностей та обдарувань, опанування основ танцювального мистецтва (початкова школа: підготовчий клас – 1 рік навчання, молодші класи – 3 роки навчання);

– 2 – основний. Це класи,  гуртки, групи, які розвивають стійкі інтереси учнів (вихованців)  до профілю позашкільної освіти, дають можливість оволодіти глибокими знаннями з хореографічних дисциплін, удосконалити практичні вміння і навички, танцювальну техніку та виразність виконання, задовольняють потреби у професійній орієнтації (основна школа – 6 років навчання);

– 3 – вищий. Це класи, гуртки, групи  для найбільш здібних і обдарованих учнів та вихованців, які успішно беруть участь у концертній діяльності, конкурсах, фестивалях,  мають можливість удосконалювати професійні навички артиста, набувати практичних знань і методики хореографічної роботи (старша школа – 2 роки навчання, клас професійної майстерності – 1-2 роки навчання).